05

Dopravní stavby

Rozsah činností sahá od konzultace s investorem, zhotovení projektu, přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi, vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.
ZPĚT

Naše činnost


ZHOTOVENÍ NEBO PŘELOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:


  • Vodovodních řadů
  • Kanalizací (dešťových, splaškových, chemických…)
  • Odvodňovacích systémů
  • Plynovodů
  • Elektrických přípojek
  • Včetně geodetického zaměření provedených prací