01

Rodinné domy

Stavíme a rekonstruujeme zděné rodinné domy s nadstandartním nasazením. Dbáme na kvalitní materiály i odvedenou práci, abychom vždy předávali stavbu zákazníkům se vztyčenou hlavou a pomohli jim tak dobře investovat jejich peníze. Jednáme na rovinu a transparentně.
ZPĚT

Chcete s námi stavět?

Karel Jožák

šéf/CEO - poptávky
+420 731 478 712

Vaše stavba krok za krokem

01Start projektu
cca 1 měsíc
Na samém začátku spolupráce se navzájem poznáme. Zjistíme v jaké fázi příprav jste. Poradíme Vám s výběrem architekta a projektanta, se kterým si ujasníte představy o domu, jeho situační umístění a dispozici. Vytvoříme tak 2D nebo 3D architektonickou studii, ve které určíme rozměrový a dispoziční koncept, osazení domu na stavebním pozemku s ohledem na ekonomická a technická kritéria.
02Projekt
cca 3 měsíce
V této fázi probíhá tvorba projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Obsahuje průzkumy, zaměření, měření radonu, hydrogeologický posudek.

Projektová dokumentace se skládá z technické a průvodní zprávy, výkresů stavební části, statických výpočtů, požární bezpečnosti, zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalací, průkazu energetické náročnosti budovy, atd. Dopracujeme technické řešení stěžejních částí projektu a upřesníme používané materiály. Následně zajistíme vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, rozhodnutí o uložení sítí či rozhodnutí o napojení pozemku na pozemní komunikaci.

Výsledkem je pak stavební povolení.
03Cenová nabídka a smlouva
cca 1 měsíc
Po vyladění projektové dokumentace přecházíme k rozpočtování ať už hrubé stavby, nebo stavby na klíč, dle přání zákazníka. Z rozpočtu pak vzejde cenová nabídka, respektive návrh Smlouvy o dílo.
04Realizace stavby
cca 12 měsíců
Po podpisu smlouvy se můžeme vrhnout na samotnou realizaci, kdy nejdůležitější je příprava. Máme zpracovanou metodiku výběrů investora (barvy, materiály, dlažby, obklady, výplně otvorů, zařizovací předměty, apod.) tak, abychom na nic nečekali a stavba mohla probíhat bez časových prodlev. Na stavbu dohlíží stavbyvedoucí a projektový manažer, kteří pravidelně konzultují stavbu se zákazníkem, nebo jeho technickým dozorem.
05Kolaudace(při stavbě na klíč)
cca 24 h oslava
V rámci předávací dokumentace zajistíme veškeré dokumenty k vyřízení kolaudačního procesu, jako jsou prohlášení o realizaci, prohlášení o likvidaci odpadů, revize, veškeré topné zkoušky, zkoušky těsnosti, technické a záruční listy, prohlášení o shodě, apod. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit celý proces kolaudačního řízení sami.

Co kdo zajišťuje?

SUBDODAVATELÉ

Dlouhodobě ověření

STAVBY JOŽÁK

Kmenoví zaměstnanci SJ

INVESTOR

Investor vybírá, STAVBY JOŽÁK zajistí
Načíst další